You are here: Home -  Moncler Antwerpen Brain thiobarbituurzuur reagerende stoffen en 8 hydroxy 2 deoxyguanosine

Moncler Antwerpen Brain thiobarbituurzuur reagerende stoffen en 8 hydroxy 2 deoxyguanosine

Moncler Antwerpen

De biochemische mechanismen waardoor regelmatige lichaamsbeweging Moncler Outlet Kids aanzienlijk ten goede gezondheid en welzijn, met inbegrip van verbeterde cognitieve functie, zijn niet goed begrepen. Vier weken oud (jong) en 14-maanden oude (middelbare leeftijd) Wistarratten werden willekeurig toegewezen aan jonge controle en jonge uitgeoefend, van middelbare leeftijd controle en middelbare leeftijd uitgeoefend groepen. Exercise groepen werden blootgesteld aan een zwembad regime van 1 ha dag, 5 dagen per week gedurende 9 weken. De passieve vermijding Moncler Antwerpen test bleek dat middelbare leeftijd uitgeoefend ratten had significant (P u0026 lt 0,05) beter korte (24 uur) en lange termijn (72 h) geheugen dan controleratten leeftijd afgestemd. Geconditioneerd pole-jumping vermijdingsleren werd duidelijk in beide leeftijdsgroepen verbeterd door oefening. Brain thiobarbituurzuur reagerende stoffen en 8-hydroxy-2'deoxyguanosine gehalte in het DNA niet significant veranderen, terwijl het eiwit carbonyl niveaus significant verlaagd (P u0026 lt 0,05) zowel uitgeoefend groepen. Deze daling ging gepaard met een toename van de chymotrypsine-achtige activiteit van het proteasoom complex in de uitgeoefende groepen, terwijl trypsine-achtige activiteit niet significant verschillend tussen alle groepen. De DT-diaphorase activiteit (P u0026 lt; 0,05) significant verhoogd in de hersenen van jonge uitgeoefend dieren. Deze gegevens tonen dat swimming opleiding de enkele cognitieve functies bij ratten, met parallelle verzwakking van de accumulatie van oxidatief beschadigde eiwitten.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties