You are here: Home -  Moncler Belgium cellen voor fundamenteel onderzoek en klinische

Moncler Belgium cellen voor fundamenteel onderzoek en klinische

Moncler Belgium

Inconsistenties tussen in vitro en in vivo experimenten met volwassen mesenchymale stamcellen (MSCs) verwarren ontwikkeling van therapeutische, regeneratieve geneeskunde Moncler Online Sale toepassingen en in vitro expansie normaal nodig is om voldoende aantallen cellen voor fundamenteel onderzoek en klinische trials bereiken. Hoewel heterogeniteit in zowel morfologie en differentiatie capaciteit van in cultuur vermeerderde cellen aangegeven zijn bronnen en gevolgen niet goed begrepen. Hier hebben we geprobeerd het begin van de bevolking heterogeniteit nemen door het uitvoeren van langdurige continue observatie van in vitro humane volwassen beenmerg stromale cellen (BMSC) populaties, een deel waarvan is aangetoond Moncler Belgium dat stamcellen (ook bekend als beenmerg afgeleide MSC's). Semi-automatische identificatie en opsporing van celdeling en migratie ingeschakeld bouw van celafstamming kaarten die cel morfologie opgenomen. Wij vonden dat alle BMSCs groeide gestaag groter in de tijd; Deze groei werd alleen onderbroken wanneer een cel gedeeld, het produceren van twee even grote, morfologisch gelijkaardige dochtercellen. Echter, een eindige waarschijnlijkheid bestaat dat een van deze of beide dochters vervolgens verder in omvang toenemen zonder verdelen, blijkbaar verlaten van de celcyclus. Zo grotere BMSCs zijn die cellen die de normale celcyclus hebben verlaten. Deze resultaten houden belangrijke implicaties voor MSC in vitro cultuur expansie en biofysische sorteren strategieën.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties