You are here: Home -  Moncler Jas Marktplaats maar omwille van de professionele uitstraling

Moncler Jas Marktplaats maar omwille van de professionele uitstraling

Moncler Jas Marktplaats

Deze studie speelt in op de roep om meer praktijkgericht onderzoek die niet aarzelen om de 'black box' van de audit praktijk te openen. Met behulp van uitgebreide interviews, het onderzoek geeft inzicht in hoe een regelgevend plicht voor Zuid-Afrikaanse auditors om bepaalde onregelmatigheden te melden om Moncler Sales een ​​onafhankelijke toezichthouder kan een middel ter verbetering van kwaliteit van de accountantscontrole en de uitbreiding van de reikwijdte van de informatie ter beschikking gesteld aan belanghebbenden. De regeling is echter niet zonder beperkingen. Waar de meldingsplicht wordt toegepast in een wettische manier, of gehandeld op grond van alleen maar omwille van de professionele uitstraling, noties van de accountant fluiten in het algemeen belang kan meer symbolisch dan pragmatisch zijn. Dit is van belang, niet alleen voor wetenschappers willen de werking van de auditpraktijk in de grotendeels Moncler Jas Marktplaats verwaarloosde Afrikaanse context begrijpen. De rapportageverplichting, als een voorbeeld van de interactie tussen audit praktijk en externe regeling van het beroep, heeft implicaties voor beleidsmakers bij het onderzoek hoe arms-length regeling kan worden gebruikt als een middel om de kwaliteit van de controle-opdrachten en de relevantie van auditrapporten .
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties