You are here: Home -  Moncler Jas Te Koop PA en elektronoverdracht enthalpie ETE werden

Moncler Jas Te Koop PA en elektronoverdracht enthalpie ETE werden

Moncler Jas Te Koop

De vrije radicalen wegvangende activiteit van een serie 2,4,5-trimethoxy chalconen is computationeel onderzocht met behulp van de dichtheid (DFT) methode. Drie mogelijke werkingsmechanismen, waterstofatoom overdracht (HOED), stapsgewijze elektronenoverdracht protonoverdracht (SET-PT) en sequentiële proton verlies elektronenoverdracht (SPLET) zijn onderzocht. De fysisch-chemische parameters zoals O-H binding dissociatie enthalpie (BDE), ionisatiepotentiaal (IP), proton dissociatie enthalpie (PDE), proton affiniteit (PA) en elektronoverdracht enthalpie (ETE) werden berekend gasfase en oplosmiddelen. De volgorde van de antioxidant efficiëntie theoretisch voorspeld in dit werk is in goede overeenstemming met die gerapporteerd door experimentele Moncler Jas Prijs resultaten. De verkregen resultaten tonen dat HAT de gunstigste mechanisme op het gas en benzeen fasen zou, terwijl de SPLET mechanisme het thermodynamisch geprefereerde route in polaire media. Daarnaast Moncler Jas Te Koop werd het belang van de A-ring op de radicalen mogelijkheden van chalconen bevestigd.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties