You are here: Home -  Moncler Jassen wreker Twee hypothesen worden gelijktijdig

Moncler Jassen wreker Twee hypothesen worden gelijktijdig

Moncler Jassen

In dit artikel onderzoekt de omstandigheden waaronder wraakzuchtige afleveringen bevredigend zijn voor het slachtoffer / wreker. Twee hypothesen worden gelijktijdig getest: (1) slachtoffers tevreden Moncler Winkels Belgie zijn als ze zien dat de dader lijden, zelfs als dit lijden werd opgelegd door het lot ('vergelijkende lijden' hypothese) en (2) het slachtoffer zijn voldaan indien de dader signalen dat hij begrijpt waarom wraak werd hem opgelegde ('begrip' hypothese). Een laboratorium experiment beschreven waarin de bron van het lijden van de overtreder (wraak vs. lot) en het begrip van de overtreder voor de oorzaak van zijn lijden waren gevarieerd. Als een impliciete maatstaf doel vervulling deelnemers voltooide lexicale Moncler Jassen beschikking taak die de relatieve toegankelijkheid van agressie gerelateerde woorden (in vergelijking met niet-agressieve woorden) gemeten. De resultaten bevestigen het begrip hypothese: De deelnemers werden hogere niveaus van impliciete doel vervulling als ze besloten om wraak te nemen en als de dader gesignaleerd begrip voor de wraakzuchtige reactie. De bevindingen worden besproken met betrekking tot de vraag wat mensen hopen te bereiken wanneer ze wraak te nemen.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties