You are here: Home -  Moncler Sale patiënten opgenomen in de ED per

Moncler Sale patiënten opgenomen in de ED per

Moncler Sale

Achtergrond: voeding en levensstijl veranderingen tijdens de ramadan kan het uiterlijk tarief van dringende medische problemen beïnvloeden of afdeling spoedeisende hulp (ED) gebruik te verhogen. Doelstelling: Doel van dit onderzoek was om de effecten van de Ramadan op ED gebruik te onderzoeken. Methoden: De onderzoeksgroep bestond uit patiënten opgenomen in het ED tijdens de Moncler Jas Kids Ramadan, en de controle groep bestond uit patiënten die gedurende de periode van 30 dagen onmiddellijk na de Ramadan. De studie vergeleek het dagelijkse aantal, diagnose en demografische en klinische kenmerken van de twee groepen. Resultaten: De Moncler Sale studie omvatte 2.079 patiënten. Hiervan werden 1094 (52,6%) tijdens Ramadan toegelaten, en de resterende 985 (47.4%) vormden de controlegroep. Het gemiddelde aantal patiënten opgenomen in de ED per dag was 36,47 ± 7,9 in de studiegroep en 32,83 ± 5,8 in de controlegroep (p = 0,046). Demografische en klinische kenmerken van beide groepen, zoals leeftijd, geslacht, definitieve diagnose, toegangstijden voor ED en diagnose, waren vergelijkbaar. Conclusies: De resultaten tonen dat tijdens de ramadan, de klinische kenmerken van de patiënten opgenomen in de ED en het aantal ED opnames voor specifieke aandoeningen niet significant veranderen.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties