You are here: Home -  Moncler Winkel Amsterdam in de verwerking van afbeeldingen voor

Moncler Winkel Amsterdam in de verwerking van afbeeldingen voor

Moncler Winkel Amsterdam

´╗┐Thresholding is een belangrijke vorm van beeldsegmentatie en is een eerste stap in de verwerking van afbeeldingen voor vele toepassingen. De keuze van geschikte drempels idealiter een automatisch proces, waarbij het gebruik van bepaalde criterium waarop de selectie is gebaseerd. De meeste dergelijke criteria alleen gebaseerd op de eendimensionale (ID) grijsniveau histogram van beeld. In een poging om meer informatie in de afbeelding, de huidige benaderingen de criteria op basis van de tweedimensionale (2D) histogram van het beeld. Deze werkwijzen waarbij uitsluitend de 1D-histogram gebaseerde algoritmen voor het 2D Moncler Online Nederland histogram geven aanleiding tot uitputtende zoektocht naar de drempelwaarden. In dit artikel wordt een optimale projectie van de 2D histogram afgeleid door toepassing van Fisher Linear Discriminant. De optimale projectie blijkt de lokale gemiddelde histogram zijn. Analyse en experimentele resultaten blijkt dat drempelen een beeld op de lokale gemiddelde histogram, kan segmentatie beter dan die eenvoudigweg gebruik Moncler Winkel Amsterdam criteria gebaseerd op 2D histogram verkrijgen, terwijl de gebruikte rekentijd zoveel dat kostte door hen met criteria op basis 1D histogram.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties